Záložní zdroje
Záložní zdroje elektrické energie jsou využitelné jak pro firemní účely, tak i v domácnostech. Jejich přínos ocení nejenom firmy pro zajištění chodu strategicky významných technologických celků či zajištění dodávky elektřiny pro různé kulturní a sportovní akce, ale i domácnosti - zálohování tepelných čerpadel, ledniček či mrazicích boxů, vstupní brány objektů, náhradní zdroje pro zabezpečovací systémy (EPS, EZS), dodávka elektrické energie pro stavbu, chaty atd.

Jaká elektrocentrála je pro Vás ta pravá?

Volba správného typu elektrocentrály závisí na několika faktorech. Jednak na celkovém (součtovém) příkonu všech spotřebičů, které chceme současně napájet a jednak na jejich charakteru. Jinak se chovají spotřebiče odporového charakteru (např. žárovky, kávovary) a spotřebiče induktivního či kapacitního charakteru (induktivní - motory, kapacitní - výbojky, zářivky). Nebude-li elektrocentrála dostatečně dimenzována, může stát, že Vám bude stále odstavovat na trvalé přetížení, nebo při zapnutí spotřebičů induktivního či kapacitního charakteru. Naopak, pokud bude zbytečně předimenzována, bude to pro Vás znamenat zvýšené finanční náklady. Z tohoto vyplývá, že je optimální nechat volbu typu elektrocentrály na odborné firmě zabývající se touto problematikou, dle požadavků zákazníka.

Co Vám tedy vše nabízíme:
  • výběr správné elektrocentrály dle požadavků klienta
  • zapůjčení elektrocentrály
  • seznámení s obsluhou vybraných elektrocentrál
  • odbornou montáž na místě určeném klientem
Mimo zmíněných elektrocentrál jsme schopni zajistit i mobilní teplovzdušné agregáty a klimatizace