Reference
Skupina České teplo disponuje mobilní dvoupalivovou kotelnou o výkonu 1 MW. Kotelna je nezávislá na elektrickém proudu, má vlastní agregát a regulační stanici plynu. Tato kotelna bude vystavena na veletrhu IDET/PYROS (Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky a veletrh hasičské, záchranné techniky a zařízení pro integrovaný záchranný systém) ve dnech 19. - 21.5.2015. (Foto >>)
 
Od dubna 2015 provozujeme výměníkovou stanici, zajišťujeme dodávku otopné vody a teplé vody pro SVJ Velká skála č. p. 1680, Praha 8 (bytový dům o 11 bytových jednotkách). Zdrojem tepla je tlakově nezávislá výměníková stanice VODA-VODA o výkonu OV 45 kW TV 140 kW. Součástí služeb je zajištění havarijní služby.
 
Pro společnost Atkins a Langford Development, s.r.o. jsme v dubnu 2015 zahájili provozování teplovodní plynové kotelny včetně energetických služeb v historickém komplexu Voršilská. (Foto >>)
 
V lednu 2015 byly zahájeny dodávky elektrické energie do Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši. (Foto >>)
 
V listopadu 2014 byla za plného provozu realizována výměna teplovodního kotle v centrální kotelně v objektu Florence Office Center - KPMG, Pobřežní 648/1a, Praha 8. (Foto >>)
 
Od listopadu 2014 byly zahájeny dodávky tepelné energie pro objekt SBD Praha Střelničná 1680, Praha 8.
 
V říjnu 2014 bylo dokončeno vybudování energetického zařízení a zahájeny dodávky tepelné energie pro obytný komplex Rezidence RoSa, Střelničná 1680, Praha 8. Realizace projektu zahrnovala
 • zpracování realizační projektové dokumentace horkovodní přípojky a výměníkové stanice
 • stavbu horkovodní přípojky z předvolovaného potrubí
 • výrobu a montáž výměníkové stanice s přípravou teplé vody
 • koordinaci montážních prací s probíhající rekonstrukcí objektu
 • vyladění sekundárních větví ÚT + TUV včetně zaregulování systému
 • zajištění nonstop havarijní služby (Foto >>)
Skupina České teplo realizuje I. etapu kotelny o výkonu 350 kW, trafostanice, lokální distribuční soustava (elektro) + připojení zemního plynu pro Rezidenční bydlení v Dobřichovicích. (Foto >>)

Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě

V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností firmy Globus International a.s., realizovala společnost České teplo s.r.o. unikátní integrované trigenerační energetické centrum pro nový obchodní komplex Hypermarketu Globus Ostrava - Plesná.

 

Unikátnost technologického řešení spočívá ve spřažené instalaci sestavy tří kogeneračních jednotek a jednoho záložního dieselagregátu o celkovém výkonu 2,9 MW, které zajišťují nepřetržitou dodávku elektrické energie v ostrovním provozu (v lokalitě není k dispozici žádný instalovaný příkon elektrické energie z místní distribuční sítě z důvodů nedostatečné přenosové kapacity).

 

Tento ostrovní provoz je unikátní a jediný nejen v celé České republice ale i v Evropě. Teplo z kogeneračních jednotek je možné využít k chlazení celého obchodního komplexu na principu absorpce s využitím akumulace chladu v přilehlé izolované požární nádrži.

 

Součástí technologického souboru je dále plynová kotelna a trafostanice. Trafostanice umožní dodávky elektrické energie z místní nebo do místní distribuční sítě a tím výrazně přispěje k optimalizaci provozních energetických nákladů.

 

Rezidenční komplex Šafránka - projekt nové generace

Rezidenční komplex Šafránka na Praze 5 je jedním z nejmodernějších současných bytových projektů. Svým rozsahem deseti nízkopodlažních bytových a dvaceti čtyř luxusních řadových rodinných domů patří k nejrozsáhlejším pražským projektůmKompletní zajištění tohoto projektu zahrnovalo:

 • výstavbu distribučního plynovodu a plynofikační sítě
 • výstavbu centrální podzemní plynové kotelny s aktivními kompenzačními členy
 • realizaci distribučního systému rozvodů tepla předizolovanými technologiemi
 • výrobu a dodávku výměníkových stanic
 • dodávku komplexního systému vytápění a přípravy teplé užitkové vody
 • dodávku komunikačního systému pro přenos energetických a mediálních dat
 • realizaci vysokonapěťové přípojky elektřiny 22 kV
 • dodávku centrální odběratelské trafostanice 2 × 630 kVA
 • dodávku distribuční soustavy elektřiny 1 kV
 • instalaci technologií pro poskytování datových služeb a poskytování vlastních datových služeb
 • poskytování nepřetržitých dodávek tepla a elektrické energie
 • řízení z centralizovaného dispečinku s nonstop havarijní službou

Další úspěšně realizované zakázky

Areál Mikrobiologického ústavu AV ČR, Praha

 • provozujeme od roku 2003
 • parní kotelna 1x kotel LOSS o výkonu 2,26 kW, zajišťujeme dodávky tepla, teplé vody, chladu, páry a elektrické energie
 • dodávka tepla pro ústav molekulární genetiky (Infragen) kde provádíme energetickou službu s pohotovostní službou 24 hod. denně, vč. provozování vzduchotechnických jednotek vč. jednotek chlazení, parního vlhčení atd.
 • provozování fotovoltaické elektrárny o výkonu 26 kW

Bytový komplex Nad Rybníčky, Praha

 • Dodávka otopné vody a teplé vody pro bytový dům K Rybníčkům je zajištěna prostřednictvím tlakově nezávislé kompaktní předávací stanice (KPS) typu voda-voda v technologii firmy SYSTHERM typ SYMPATIK VNV OV 1000 kW TV 400 kW AKU-1000 l
 • KPS je umístěna v 1.PP technického bloku v ulici K Rybníčkům
 • Sekundární okruh OV má celkem 3 topné okruhy s ekvitermní regulací:
 • Okruh 1 - Východ
 • Okruh 2 - Západ
 • Okruh 3 - Centrální garáže - rezerva
 • Zkušební provoz KPS od 08/2003, zkolaudováno 10/2003
 • Celkem 198 bytů - na adrese Ke Strašnické 26/20, 50/16, 51/14, 52/22, 53/18, 78/12, Kolovratská 57/3, 58/1

Dopravní podnik Hlavního města Prahy

 • DEPO Hostivař
 • BUS Hostivař
 • Elektrické dráhy Hostivař
 • BUS Vršovice
 • BUS Klíčov
 • BUS Kačerov
 • Elektrické dráhy Pankrác
 • BUS Řepy
 • DEPO Zličín
 • Elektrické dráhy Motol

Švandovo divadlo

 • provozujeme od 1/2014
 • zdroj plynová kotelna 3x Wolf 250 kW, zajišťujeme dodávky tepla, TUV a chladu
 • provádíme ES s pohotovostní službou 24 hod. denně, vč. provozování vzduchotechnických jednotek vč. jednotky chlazení.

Thomayerova nemocnice

 • provozujeme od roku 9/2008
 • modernizace/rekonstrukce kotelny, hlavních rozvodů teplé vody, páry, studené vody pro ohřev teplé vody a 28 výměníkových stanic od září 2010
 • provozujeme plynové kotelny - hlavní kotelna ( kotle Viessmann) 2x tepl. kotle 6 a 4 MW, parní kotel 7 t páry, kog. jednotka 770 kW + 1 MW tepla,
 • záložní zdroj tepla - výměníková stanice 10 MW s připojením na Pražskou teplárenskou a.s.
 • kotelna ČOV (čistička odpadních vod) 1 x kotel 60 kW,
 • kotelna U 4x kotel Buderus á 350 kW
 • provádíme energetickou službu s pohotovostní službou 24 hod. denně, zajišťujeme dodávky tepla, teplé vody, chladu, páry a elektrické. energie, provozování vzduchotechnických jednotek včetně jednotek chlazení, parního vlhčení .

Univerzita Karlova

 • provozujeme od září 2013
 • celkem máme na starost 14 tepelných zdrojů