Realizace energetických staveb
Naše společnost disponuje certifikáty, oprávněními, kvalifikací a zkušenostmi pro energetické, technické a technologické zařízení budov v níže uvedeném rozsahu:
 • parní, horkovodní, nízkoteplotní - nízkotlaké a středotlaké kotelny bez omezení výkonu
 • rozvody topných a technických plynů (zemní plyn, vodík, dusík, argon, hélium atp.) bez omezení
 • výměníkové stanice
 • trafostanice
 • rozvodny NN, VN
 • implementace kogeneračních jednotek(více o KGJ)
 • systémy měření a regulace
 • předizolované potrubí
 • technologické adiabatické či kompresorové chlazení
 • kompresorovny
 • klimatizace
 • vzduchotechnika
 • tepelná čerpadla
 • solární systémy
 • zdravotechnické instalace