Mobilní zdroje energií
Potřebujete zajistit mobilní dodávku elektrické energie, tepelné energie či chladu na zavolání? Musíte zabezpečit chod klíčových technologických celků v průmyslových odvětvích či službách? Pak neváhejte a obraťte se právě na nás. Nabízíme pronájem dieselagregátů, elektrorozvodů, mobilního vytápění a klimatizací dle potřeby zákazníka.

Zajistíme pro Vaše projekty a akce plnohodnotný Full Service:
 • zpracování návrhu technického řešení dle požadavků klienta
 • dopravy na místo určení
 • instalaci elektrocentrál, teplovzdušných agregátů, klimatizací a kabelových rozvodů včetně vypracování revizí
 • odbornou obsluhu - disponujeme úplným personálním zajištěním (elektrikáři, montéři, revizní technici, energetici)
 • doplňování pohonných hmot
 • konečnou demontáž a úklid
Kde konkrétně je možné využít našich služeb?

Kdekoliv kde potřebujete zajistit dodávku elektrické energie, tepla či chladu a není k dispozici žádný jiný zdroj energií. Jedná se především o kulturní a sportovní akce, stavebnictví, obchod, živelné pohromy atd.

Na jak dlouho a s jakými výkonovými kapacitami elektrocentrál může zákazník počítat?

Jsme schopni pokrýt jak krátkodobé tak i dlouhodobé akce. Výkonový rozsah můžeme nabídnout až po cca 450 kVA. Právě při vyšších výkonových požadavcích je možné jednotlivé elektrické agregáty provozovat v paralelním řazení a dosáhnout tak požadavků zákazníka.

Mobilní kotelny - pronájem

České teplo vyvinulo koncept zcela nezávislé mobilní kotelny o výkonu 1MW na bázi armádních kontejnerů. Toto řešení je vhodné např. pro případ mimořádných situací, rekonstrukcí kotelen, staveb nebo startu bioplynových stanic.
 • Osazení do terénu bez jeřábu, pouze nosičem s natahovacím hákem.
 • Bez potřeby zpevněné plochy, vlastní stabilizace kontejneru.
 • Standardní přepravní rozměr, kotelna není nadměrným nákladem.
 • Dvoupalivové řešení, zemní plyn - topný olej.
 • Výkon 1MW, max. výstupní teplota 95°C
 • Integrovaný dieselagregát 30kVA s automatickým startem v případě výpadku napájení.
 • Integrovaná regulační stanice zemního plynu, pracující se vstupním tlakem od 300kPa do 2,5kPa.
 • Výstupní elektronické čerpadlo dimenzované na topnou soustavu o délce 2km.
 • Možnost napájení topných kabelů či externích periférií přímo ze zásuvek integrovaných do pláště kontejneru.
 • Expanzní automat s funkcí odplynění topné soustavy.
 • Změkčovací stanice s dávkováním inhibitoru koroze.
 • Integrovaná ochrana proti zamrznutí v případě poruchy.
 • Dálkový monitoring.
 • Ekvitermní regulace.
 • Certifikace pro přepravu.