Mobilní kotelny
České teplo vyvinulo koncept zcela nezávislé mobilní kotelny o výkonu 1MW na bázi armádních kontejnerů. Toto řešení je vhodné např. pro případ mimořádných situací, rekonstrukcí kotelen, staveb nebo startu bioplynových stanic.
 • Osazení do terénu bez jeřábu, pouze nosičem s natahovacím hákem.
 • Bez potřeby zpevněné plochy, vlastní stabilizace kontejneru.
 • Standardní přepravní rozměr, kotelna není nadměrným nákladem.
 • Dvoupalivové řešení, zemní plyn - topný olej.
 • Výkon 1MW, max. výstupní teplota 95°C
 • Integrovaný dieselagregát 30kVA s automatickým startem v případě výpadku napájení.
 • Integrovaná regulační stanice zemního plynu, pracující se vstupním tlakem od 300kPa do 2,5kPa.
 • Výstupní elektronické čerpadlo dimenzované na topnou soustavu o délce 2km.
 • Možnost napájení topných kabelů či externích periférií přímo ze zásuvek integrovaných do pláště kontejneru.
 • Expanzní automat s funkcí odplynění topné soustavy.
 • Změkčovací stanice s dávkováním inhibitoru koroze.
 • Integrovaná ochrana proti zamrznutí v případě poruchy.
 • Dálkový monitoring.
 • Ekvitermní regulace.
 • Certifikace pro přepravu.