Minikotelny
Malá plynová kotelna jako duální a záložní zdroj tepla bytového domu

Příležitost pro menší SVJ (do 30-ti bytových jednotek)
 • malý vlastní zdroj tepla jako zdravá konkurence městského systému CZT
 • možnost oba zdroje tepla chytře a výhodně kombinovat LÉTO-ZIMA
 • možnost kdykoli přepnout na momentálně "LACINĚJŠÍ TEPLO"
 • možnost si kdykoli přitopit plynem (v létě či při havárii CZT)
 • velmi nízké investiční náklady - návratnost do 5 let
 • možnost profinancování mini-kotelny z úspor
Výhody:
 • Pro výkon do 100kW se nejedná o plynovou kotelnu, ale o plynový spotřebič!
 • pro minikotelnu není nutné stavební povolení, ale ohlášení instalace plynového spotřebiče
 • pro výkony do 200kW není třeba povolení orgánů ochrany ovzduší OŽP
 • pro objem tepla do 700 GJ/rok není nutné stanovisko Státní energetické inspekce (SEI)
Opatření:
 • nutno vypracovat nebo aktualizovat Průkaz energetické náročnosti budovy
 • vyčlenit nebytový prostor cca 10m2 v blízkosti výměníkové stanice či na střeše (souhlas SVJ)