Kontrola kotlů a rozvodů
Provádíme kontroly provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie dle §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o hospodaření energií) a vyhlášky č. 194/2013 Sb. (kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie). Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licencí na výrobu a rozvod tepelné energie může provádět pouze energetický specialista s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

 

Na které kotle a rozvody tepla se kontrola vztahuje?

 

Kontrola se vztahuje na kotle a příslušné rozvody tepelné energie se jmenovitým výkonem vyšším než 20 kW v případě, že se nejedná o kotle v rodinných domech, bytech a objektech pro rodinnou rekreaci vyjma případů, kdy jsou využívány výhradně pro podnikatelskou činnost.

 

Co všechno zahrnuje kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie?
  • hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie
  • vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie
  • hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie
  • hodnocení dimenzování kotle vzhledem k potřebám na vytápění a přípravu teplé vody
  • hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie
  • doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie
Na koho se vztahuje povinnost zajištění kontroly?

 

Dle §6a odstavce 1 zákona 406/2000 Sb. v platném znění se povinnost vztahuje na vlastníka či společenství vlastníků jednotek.