Kariéra a vzdělávání

Volná místa:

  Vzdělání

  Pro zajištění maximální spokojenosti zákazníka, má společnost České teplo s.r.o. propracovaný systém vzdělávání, spojený se zvyšováním kvalifikace svých zaměstnanců, a to ve všech oborech své činnosti. Ke zkvalitnění služeb zákazníkům přispívá také aplikace nejnovějších poznatků a moderních trendů jak v oblasti energetického hospodářství, tak v oblasti správy areálů.

  Dotace z fondů EU - Operační Program Praha Adaptabilita (OPPA)


  Součástí vzdělávacího systému společnosti České teplo s.r.o., jsou mimo jiné školení soustřeďující se na profesní, případně i kariérní růst zaměstnanců.

  Na konci roku 2009 získala společnost České teplo s.r.o., dotaci z fondů EU v oblasti vzdělávání, o kterou žádala prostřednictvím projektové žádosti "Komplexní vzdělávací systém pro zaměstnance společnosti České teplo s.r.o.". Schválená výše podpory zajistí financování projektu po dobu dvou a půl let.

  "Provozování energetických zařízení - Energetický management" srpen 2012

  Dne 25. 08. 2012 byla úspěšně zakončena další vzdělávací aktivita hrazená z evropských fondů v rámci Operačního Programu Praha Adaptabilita (OPPA). Účastníci, kterými byli v prvé řadě vedoucí pracovníci provozního oddělení a specialisté MaR, zakončili tento svůj kurz odevzdáním a schválením závěrečné práce.

  "Měkké dovednosti - manažerské minimum pro THP" - červen 2012

  Většina našich zaměstnanců z kategorie technicko - administrativních pozic, úspěšně absolvovala vzdělávací kurz zaměřený na oblast tzv. měkkých dovedností. O tomto úspěšném absolvování kurzu, obdrželi účastníci certifikát. Stejně jako u předchozích kurzů i tato vzdělávací aktivita byla finančně podpořena z evropských fondů v rámci Operačního Programu Praha Adaptabilita (OPPA).

  Úspěšné ukončení manažerské akademie - "Finanční manažer"

  Dne 09. 03. 2012 úspěšně ukončili vybraní zaměstnanci Českého tepla vzdělávací manažerský kurz pod názvem "Finanční manažer". Tato vzdělávací aktivita byla finančně podpořena z evropských fondů v rámci Operačního Programu Praha Adaptabilita (OPPA). Díky úspěšné obhajobě svých závěrečných prací před odbornou komisí, se stali účastníci "Certifikovanými finančními manažery".

  "Manažerská akademie - Junior" - Září 2011

  Obhajobou závěrečné práce ukončilo své vzdělávání v oblasti měkkých dovedností 10 zamětnanců společnosti na pozicích středního managementu.

  "Manažerská akademie příprava - Energetický Facility Management" - Listopad 2010

  Obhajobou závěrečné práce ukončilo své vzdělávání v oblasti energetického facility managementu 10 zaměstnanců z řad technických specialistů a středního managementu.

  "Manažerská akademie - Senior" - Říjen 2010

  Obhajobou závěrečné práce ukončilo své vzdělávání v oblasti měkkých dovedností na pokročilé úrovni 9 zaměstnanců vyššího managementu