Energetický Facility Management
Společnost České teplo se na trhu profiluje jako dodavatel energií, systémový integrátor energetických toků a poskytovatel energetického facility managementu.

 

V rámci tohoto profilu disponuje vlastním technickým týmem pro realizování energetických projektů. Klientům nabízíme projekty na klíč od studie až po realizaci či možnost navázat na kterýkoliv stupeň již zpracované dokumentace.

 

Každý projekt je řešen týmem zkušených pracovníků rekrutovaných z oblastí teplárenství, technického zařízení budov, elektroinstalací či měření a regulace.

 

Průmyslové aplikace

 

Klientům poskytujeme ucelený a otevřený přístup v otázce řešení zásobování energiemi. Naše nabídka zahrnuje případovou studii, která zmapuje energetické toky výrobní technologie klienta, navrhne koncept integrace a optimalizace. Rovněž připravíme ekonomické hodnocení investice a zadání pro projekt, jehož zpracování a následná realizace je vždy vytvářena s ohledem na potřeby a přání klienta. Zkušenosti s aplikací vlastních kogeneračních jednotek, absorpčního chlazení i obnovitelných zdrojů nám dovolují dívat se na moderní trendy očima klientů a vážit ekonomickou návratnost investic.

 

Jsme schopni vstoupit do spolupráce s klientem vlastními finančními zdroji a zajistit financování energetických projektů generujících úspory ať již metodou EPC či investicí zahrnutou do kontraktu na dodávku energií dle platných předpisů Energetického regulačního úřadu.

 

Bytové domy

 

Naše společnost reaguje na vzrůstající poptávku po levnější alternativě k centrálnímu zásobování teplem a nabízí samostatná energetická řešení na klíč v podobě úspornějších a ekologicky přívětivých domovních nízkoemisních kotelen na zemní plyn. Společnost České teplo je rovněž schopna investovat do zařízení klienta a výši investice zahrnout do kontraktu na dodávku energií dle platných předpisů Energetického regulačního úřadu.