Energetické poradenství
Nehodláte se smířit se stále narůstajícími finančními náklady za energie a chcete, aby právě Vaše domácnost, rodinný či bytový dům byly v budoucnu co možná nejméně energeticky náročné? Pak využijte našich služeb nabízených v rámci akvizice Energetické poradenství. Můžeme Vám nabídnout celou řadu činností, které povedou k jedinému cíli. A to k vypracování návrhu a realizaci opatření vedoucích k očekávaným energetickým resp. finančním úsporám.

Nabízíme Vám následující služby:
  • vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy
  • prověření technického a tepelného stavu objektu či technologie vytápění, chlazení, fotovoltaických systému atp. s možností využití termovize (více informací v sekci měření termovizní kamerou)
  • posouzení spotřeb energií a nákladů na vytápění, chlazení, přípravu TUV a provoz domácnosti
  • hledání nízkonákladových energeticky úsporných opatření
  • posouzení uplatnění obnovitelných zdrojů v systému klienta
  • výběr správné distribuční sazby a volbu optimální hodnoty hlavního jističe před elektroměrem atd.
  • na základě provedené analýzy budou předloženy varianty návrhu na nápravu zjištěných nedostatků vedoucích ke snížení energetické náročnosti, zvýšení spolehlivosti a komfortu
  • ekonomické zhodnocení předložených variant - posouzení návratnosti jednotlivých řešení
  • změnu dodavatele energií či v případě CZT (centrálního zásobování teplem) sjednání nových limitů energií od Vašeho současného dodavatele s ohledem na provedená úsporná opatření
  • k řešení vždy přistupujeme individuelně dle možností a přání klienta