Energetické poradenství a audity
Společnost České teplo je mj. i renomovaným subjektem v oblasti energetického poradenství a auditoringu. Zaměřujeme se na poradenskou, konzultační a auditorskou činnost v oblastech energetických úspor a modernizace výrobních či distribučních energetických zařízení za účelem optimalizace finančních nákladů svých klientů. Zpracováním energetických auditů se zabýváme již od roku 1997. Naším cílem je najít pro každého zákazníka optimální a především realizovatelný způsob snížení energetické náročnosti.

Naše služby jsou určené především pro majitele či provozovatele energetických zařízení, jakými jsou:
 • bytová družstva či družstva vlastníků bytových jednotek
 • investorům, podnikatelům či firmám různého zaměření
 • průmyslovým podnikům
 • společnostem působícím v oblasti teplárenství a výroby energií
 • společnostem zaměřeným na lokální distribuci elektrické energie a tepla
V rámci nabízené služby jsme schopni zajistit zejména:
 • průkaz energetické náročnosti budov
 • energetický audit v souladu s legislativními požadavky
 • komplexní analýzu stávajícího stavu energetického hospodářství klienta
 • hledání nízkonákladových energeticky úsporných opatření
 • posouzení uplatnění obnovitelných zdrojů či kogeneračních jednotek v systému klienta
 • studie proveditelnosti a technicko-ekonomické studie s cílem výběru optimálních energeticky úsporných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti a zvýšení spolehlivosti provozu
 • návrhy modernizace výrobních a distribučních energetických zařízení klienta
 • finanční analýzy energetických projektů